Escoles: Sortides culturals

A la Finca la Divina Pastora hem preparat una sèrie de tallers i activitats adreçats a diferents edats amb l'objectiu que coneguin i experimentin durant un dia diferents tasques relacionades amb l'entorn rural i la vida a pagés.
Cada taller s'ha programat des d'una perspectiva educativa i lúdica, tenint en compte uns objectius d'aprenentatge, unes competències i uns continguts adequats a cada una de les edats perquè l'aprenentatge sigui més significatiu.

Horari tipus:

A continuació presentem un horari tipus, però ens adaptem a les necessitats de cada grup:
- 10:00 h.: Arribada del grup, rebuda per part dels monitors.
- 10:30 h.: Inici de l'activitat/taller.
- 13:30 h.: Fi de l'activitat/taller.
- 13:30 h.: Dinar i temps lliure.
- 15:30 h.: Tornada a l'escola.

Quins tallers oferim?

La nostra oferta és àmplia i variada perquè cada professor pugui trobar el taller que més li encaixi en funció de les diferents matèries que estigui treballant amb els seus alumnes.

Activitats tot l'any:

Activitats puntuals:

Observacions:

- Els tallers es realitzaran amb una ràtio mínima d'un monitor/-a per cada 15 nens/-es.
- No es programaran visites de dues escoles diferents en un mateix dia.
- Els professors de l'escola no hauran de dirigir cap activitat, només hauran de fer l'acompanyament del grup.
- En cas d'haver-hi nens/-es amb necessitats educatives especials, caldrà comunicar-ho en el moment de formalitzar la reserva i l'escola aportarà vetlladors/-es en cas que sigui necessari.
- L'empresa es reserva el dret de modificar les activitats previstes, sempre que sigui per motius de força major.
- S'ofereix la possibilitat de dissenyar tallers i activitats personalitzades (consultar condicions).